απόαβεση


απόαβεση
[алозвэси] ουσ. Θ. тушение, погашение (долгов),

Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь). 2014.